Back to Guestbook
Gastenboek van Dilan Ribas
Thanks for visiting my website. Please leave your comments...
Total Entries: 152   Entries Viewed Per Page: 200
Name Comments
1) Ronald van Holst  Male
Location:
ZWOLLE Location
IP logged
Friday, 31 March 2006 15:48 Host: woop.nl Write a comment

Ervaringen inzake gesprekken met de heer Dilan Ribas.

Ik ben HBO+ opgeleid en werk sinds 1999 op een werkplek waarvoor een HBO+ opleiding vereist is.
Ik ken Dilan via zijn vriendin Charlotte met wie ik de HBO opleiding heb gedaan. Ik wist dat Dilan een gave had, maar ik heb het hier aanvankelijk nauwelijks met Charlotte over gehad. Vanaf het moment dat hiertoe een aanleiding was is deze gave een grote rol in mijn leven gaan spelen. Ik ben een erg nuchter persoon die niet zomaar iets voor waar aanneemt. Tevens heb ik geen concreet geloof. Wel ben ik ervan overtuigd dat er meer tussen" hemel en aarde is”, ik denk dan meer aan energiebanen etc. Waarom ik een vertrouwen in Dilan heb beschrijf ik hieronder. Ik ken Dilan als een evenwichtige man met levenservaring die beroepen heeft gehad waarvoor je geestelijk erg stabiel moet zijn. Ook Charlotte ken ik als evenwichtig en nuchter. Dit draagt er onder anderen bij dat ik ervan overtuigd ben dat Dilan daadwerkelijk een gave heeft.
Ik zal u vertellen hoe ik kennismaakte met de gave van Dilan. Eind april 2004 liep ik tegen een aantal problemen aan (o.a. relatiebreuk) waardoor ik erg aangeslagen was. Uiteraard besprak ik dit met Charlotte omdat zij immers een vriendin van mij is. Op een gegeven moment noemde zij terloops in een gesprek dat Dilan al geruime tijd geleden tegen haar had gezegd dat de relatie spaak zou lopen. Dit had hij gezien door zijn gave. Ik was hier uiteraard van onder de indruk en ik kreeg, op mijn eigen verzoek, Dilan aan de telefoon om het een en ander uit te leggen. Wat ik op dat moment te horen kreeg was ongelooflijk. Dilan benoemde tot in de kleinste details hoe de relatie in elkaar zat, wat er spaak zat en waarom de relatie stuk is gelopen.
De details die hij weergaf waren erg nauwkeurig en klopten allen. Bijzonder is dat ik deze details nimmer aan Charlotte of ieder ander heb verteld. Tijdens het telefoongesprek kreeg ik een golf van energie door mijn lichaam welke begon bij mijn tenen en eindigde bij mijn kruin. Ik voelde het als het ware tintelen door mijn lichaam. Tevens had ik het gevoel alsof ik bij mijn kraag werd gepakt en uit een zwart gat werd getild. Na het telefoongesprek was ik zo geladen met energie dat het verwerkingsproces tengevolge van het eindigen van de relatie relatief makkelijk werd. Omdat ik na dit eerste gesprek zoveel vertrouwen in Dilan en zijn gave heb gekregen heb ik Dilan vaker gesproken. Onderwerpen tijdens deze gesprekken waren met name; mijn onzekerheid, het verder ontwikkelen van mijn autonomie, het aangaan van relaties of het juist niet aangaan van relaties, het versterken van mijn zelfvertrouwen, adviezen aangaande mijn fysiek en het geven van energie. Ik ga u dit niet tot in detail vertellen, maar ik zal hieronder beschrijven hoe ik het contact met Dilan ervaar.
Vanuit mijn werk ben ik erg bekend met supervisie, intervisie en gespreksmethoden. Wanneer ik intervisie of supervisie had kwam er veel op tafel, dit kwam omdat het mij weinig moeite kost om mijzelf kwetsbaar op te stellen. Door deze bijeenkomsten en ook door gesprekken met naaste vrienden wist ik erg goed waar mijn problemen vandaan kwamen en kon ik er tot op zekere hoogte ook goed mee omgaan. Echter wanneer je handvatten hebt blijft het vaak moeilijk om er toch iets constructiefs mee te doen en het aangereikte vast te houden. Dit in tegenstelling tot het contact met Dilan. Dilan reikt net als iedere supervisant of naaste vriend ook handvatten aan, maar wanneer hij dit doet geeft hij zo specifiek (analyseren) en tot in de kleinste details de kern weer, dat je hier onmogelijk omheen kunt draaien. Dit kan soms confronterend zijn, maar dit werkt wel.
Ook omdat hij deze details kan zien waardoor hij een perfect beeld kan vormen van de gehele situatie en I of het systeem wat weer leid tot een scherpe analyse en handvatten. Door de energie die ik tijdens en na de gesprekken ervaar merk ik dat ik in korte tijd de handvatten heb gebruikt (omgezet in daden) en deze vast kan houden. In het verleden viel ik al snel terug in oude onzekerheden, nu word ik per gesprek zekerder en ervaar ik erg veel groei. Die combinatie van gaven stelt mij in staat om erg snel persoonlijk te groeien (de combinatie van: details zien van elke situatie, analyseren, handvatten geven en de energie geven om dit proces aan te gaan en vol te blijven houden).
Ik zal een voorbeeld geven van een relatie met een naaste bekende van mij. Ik kon nooit een goed diepgaand contact krijgen met deze naaste bekende wat ik wel graag wilde. Dilan heeft mij toen geadviseerd om "achterover' te gaan leunen en niet te normaliserend te converseren. "Laat die persoon zelf maar praten en met zaken komen!". Toen ik deze tips opvolgde merkte ik al snel dat het contact groeide en de persoon in kwestie zelf met veel zaken kwam. Sindsdien is het contact optimaal. Door de details die Dilan mij heeft gegeven in combinatie met de tips en energie ben ik in staat geweest dit contact te optimaliseren.
Ik ben Dilan erg dankbaar voor hetgeen hij voor mij doet, ik leer veel van hem en ik ben ervan overtuigd dat hij voor een ieder van ons een verrijking in het leven kan zijn (ook zonder zijn gave!!). Wat ik erg prettig vind van Dilan is dat hij geen voorspellingen doet aangaande het leven. Ook vind ik het professioneel van hem dat hij, als er sprake is van een lichamelijke kwaal, eerst doorverwijst naar een arts (hij doet dit heel stellig). Ik gun het iedereen die op wat voor een wijze dan ook vastloopt in het leven om in contact te komen met Dilan.

Ronald van Holst
View RSS Feed
Administration
Powered by Lazarus Guestbook from carbonize.co.uk